Cennik

Cennik dla osób nieubezpieczonych lub niezaopcjowanych

Wizyta w gabinecie lekarza specjalisty medycyny rodzinnej 70zł
Wizyta domowa lekarza specjalisty medycyny rodzinnej 100zł
EKG 30zł
Iniekcja dożylna 20zł
Iniekcja domieśniowa/ podskórna 10zł
Iniekcja domięśniowa/ podskórna w domu pacjenta 40zł
Pobranie badań w domu (bez kosztu badań) 30zł
Zmiana opatrunku 20zł
Założenie cewnika 100zł

Świadczenia nierefundowane:

Zaświadczenie niezwiązane z procesem leczenia 30 zł
Badanie do celów san-epid 30 zł
Zaświadczenie lekarskie do ZUS, KRUS 100 zł