Oferta

Bezpłatne badania w ramach profilaktyki chorób układu krążenia dla ubezpieczonych osób w wieku 35-65 roku życia

Podstawowa opieka zdrowotna POZ
 • Porady i badanie lekarskie w gabinecie
 • Wizyty lekarskie w domu pacjenta w przypadkach uzasadnionych medycznie
 • Konsultacje telefoniczne
 • Opieka pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
 • Opieka położnej środowiskowo-rodzinnej
 • Działania profilaktyczne i prozdrowotne
 • Badania laboratoryjne i obrazowe zgodnie z umowa z NFZ
 • Konsultacje specjalistyczne na podstawie skierowanie od lekarza rodzinnego
 • Skierowania na rehabilitację ambulatoryjną i sanatoryjna
 • Wystawianie wniosków na zaopatrzenie ortopedyczne zgodnie z kompetencjami

Profilaktyka chorób układu krążenia i chorób odtytoniowych

"Kalkulator 10-letniego ryzyka wieńcowego wg skali Framingham"

"Wszystko o chorobach serca"


Diagnostyka laboratoryjna
Pobieranie badań laboratoryjnych ze skierowaniem od lekarza rodzinnego w przychodni Omni-Med odbywa się
w środy i czwartki w godzinach 8:00 - 10:00.
W pozostałe dni można zgłaszać się ze skierowaniem do:
 • Laboratorium Luxmed, Plac Kupiecki 12, 22-100 Chełm, tel 82 540-80-51
 • Diagnostyka. Laboratoria medyczne, Al. 3 Maja 22/3, 22-100 Chełm, tel. 663-684-259