Oferta

Podstawowa opieka zdrowotna POZ
 • Porady i badanie lekarskie w gabinecie
 • Wizyty lekarskie w domu pacjenta w przypadkach uzasadnionych medycznie
 • Konsultacje telefoniczne
 • Opieka pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
 • Opieka położnej środowiskowo-rodzinnej
 • Działania profilaktyczne i prozdrowotne
 • Badania laboratoryjne i obrazowe zgodnie z umowa z NFZ
 • Konsultacje specjalistyczne na podstawie skierowanie od lekarza rodzinnego
 • Skierowania na rehabilitację ambulatoryjną i sanatoryjna
 • Wystawianie wniosków na zaopatrzenie ortopedyczne zgodnie z kompetencjami

Profilaktyka chorób układu krążenia i chorób odtytoniowych

W ramach umowy z NFZ realizujemy program profilaktyczny chorób układu krążenia dla osób w wieku 35,40,45,50 i 55 lat.

"Kalkulator 10-letniego ryzyka wieńcowego wg skali Framingham"

"Wszystko o chorobach serca"Diagnostyka laboratoryjna

Pobieranie badań laboratoryjnych ze skierowaniem od lekarza rodzinnego w przychodni Omni-Med odbywa się w następujące dni tygodnia

 • środa 8.00-9.30
 • czwartek 8.00-9.30

W pozostałe dni można zgłaszać się ze skierowaniem do :

Laboratorium Luxmed, ul. Plac Kupiecki 12, 22-100 Chełm, tel 82 540-80-51

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, 22-100 Chełm, ul.Szpitalna 53