Opieka nocna i świąteczna

Świadczenia w zakresie NOCNEJ I SWIATECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ udzielane są w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie, ul.Szpitalna 53b

  • Poradnia Ogólna - tel.781 193 999, 82 562 34 71
  • Poradnia lekarza wyjazdowego/wizyty domowe - tel. 781 212 999
  • Zabiegi pielęgniarskie w domu chorego - tel. 781 192 999
  • W stanach zagrożenia zdrowia i życia pomocy udziela Pogotowie Ratunkowe - tel. 999 lub 112