Opieka nocna i świąteczna

Świadczenia w zakresie NOCNEJ I SWIATECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ udzielane sa w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie Ul.Szpitalna 53b
* Poradnia Ogólna tel.781 193 999,82 562 34 71
* Poradnia lekarza wyjazdowego/wizyty domowe 781 212 999
* zabiegi pielęgniarskie w domu chorego 781 192 999
* w stanach zagrożenia zdrowia i życia pomocy udziela Pogotowie Ratunkowe tel.999
* umieścić nowe wzory deklaracji do lekarza ,pielęgniarki i położnej