Informacje

Informujemy,że zgodnie z obowiązującym prawem skierowania na badania diagnostyczne zgodnie z kompetencjami wystawiamy tylko w prowadzonym przez nas leczeniu.

NIE PRZEPISUJEMY SKIEROWAŃ Z GABINETÓW PRYWATNYCH

NIE PRZEPISUJEMY SKIEROWAŃ NA BADANIA DO PLANOWEGO ZABIEGU W SZPITALU

DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH WYSTAWIAMY SKIEROWANIE PO WYCZERPANIU MOŻLIWOŚCI DIAGNOSTYCZNYCH I TERAPEUTYCZNYCH W POZ

Informujemy, że prowadzimy zapisy do lekarzy rodzinnych, pielęgniarek środowiskowych i położnych.
Aby dokonać wyboru wystarczy wypełnić deklaracje dostępne w rejestracji przychodni bądź załączone poniżej

RODO

Klauzula informacyjna RODO PDF

Deklaracje

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej PDF
Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej PDF
Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej PDF